ПОЛИТИС

МОБИЛНИ И УЕБ ПРОДАЖБИ

ПОЛИТИС софтуерна платформа за лесно и бързо управление на основни складови и търговски дейности свързани с покупка и продажба на стоки и услуги, отношения с клиенти и доставчици, парични потоци, и други. ПОЛИТИС слага край на ненужната и неподредена документация, обърканите фактури, неясната комуникация между търговец и клиент, както и между управител и служители.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ОТНОСНО COVID-19

Уважаеми Партньори,

Във връзка с актуалната ситуация, бихме искали да Ви информираме, че Клауей предприема всички необходими действия спрямо инструкциите за бизнес организации на СЗО, както и се съобразява с указанията и разпоредбите на компетентните органи в Република България, целящи ограничаване на разпространението на COVID-19.

Работата ни с клиенти продължава нормално, като единствената промяна е ограничаване на контактите на служителите ни с клиенти и партньори - както посещаване от тяхна страна на ваши офиси и обекти, така и посещения на ваши служители в офисите ни.

Всички устройства подлежащи сервизно обслужване и ремонти ще трябва да бъдат изпращани до нас с куриер, като връщането им ще става по същия начин.

За запазване на нормалното функциониране на бизнеса, за периода от 12 март до 30 април 2020 г., Ви предлагаме следните допълнителни услуги:

  1. Хелп-деск (консултации по телефон и e-mail) при конфигурирането и работата с ПОЛИТИС. Услугата е валидна за всички клиенти.
  2. Осигуряване на професионална среда (Google Hangout и Microsoft Teams) за онлайн провеждане на търговски и работни срещи, обучения, продуктови представяния, уъркшопи и други.

При необходимост сме готови да удължим срока на извънредното предлагане на тези допълнителни услуги, за което ще Ви уведомим своевременно.

КЛАУЕЙ ЕООД